Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen

 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen
 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen
 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen
 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen
 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen
 • Industrieweg 7C, 6163 AH, Geleen

Kenmerken

huurprijs € 1.000,- p. mnd
type bedrijfsruimte
bouwjaar 2009
perceel 300 m2
inhoud 1800 m3
oppervlakte 300 m2


Extra informatie

 • Kadastrale kaart (unit 7C).pdf
 • plattegrond Industrieweg 7 Geleen.pdf

 • Ca. 300 mē bedrijfsruimte met ruime parkeergelegenheid op beklinkerd voor- en zijterrein. Deze bedrijfsunit gelegen op industrieterrein 'Business Park Geleen' in de directe nabijheid van diverse uitvalswegen.

  OBJECT
  Ca. 300 mē bedrijfsruimte.  

  LOCATIE
  Business Park Geleen is een binnenstedelijk bedrijventerrein ten noordwesten van het centrum Geleen. Het heeft een oppervlakte van 11 ha. Het terrein kent een mix van kleinschalige en grootschalige bedrijven en zwaardere en lichtere bedrijven. Het profiel en de uitstraling van Business Park Geleen moet duurzamer, herkenbaarder en hoogwaardiger worden en meer aansluiten op de omgeving. Uiteindelijk moet de revitalisering leiden tot een toename van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op Business Park Geleen.

  BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
  Er geldt een 'bedrijf' bestemming (gemengd) voor deze locatie vastgesteld in bestemmingsplan 'Borrekuil' met diverse uiteenlopende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld: Bovenregionale bedrijfsuitoefening: o.a. high en medium technologie, dienstverlenende sector, overige bedrijfsuitoefeningen met een matige of hoge arbeids- en/of bezoekersintensiteit. Voor meer informatie omtrent het regulerende bestemmingsplan, klik hier. 

  BEREIKBAARHEID
  Door de perfecte ligging van het bedrijvenpark tussen de stadsdelen Geleen en Sittard is de bereikbaarheid voor zowel afnemers, leveranciers als personeel optimaal. De centrale ligging waarborgt een optimale toegankelijkheid. Vanuit het bedrijvenpark Businesspark Geleen bereikt u in 10 minuten de autowegen A2 en A76. Het NS-station Lutterade (Geleen) ligt op loopafstand.


  BEDRIJFSRUIMTE
  BEGANE GROND

  Ca. 300 mē multifunctionele bedrijfsruimte met een vrije hoogte van 5,85m, toegankelijk vanaf de voorzijde middels automatische overheadpoort (4,00m breed, 4,50m hoog) en middels separate loopdeur. Deze bedrijfsunit is voorzien van een betonvloer met een maximale vloerbelasting van 1.500 kg/mē, meterkast met krachtstroom voorziening, alarminstallatie en TL-opbouwverlichting. De unit wordt verder in de huidige staat opgeleverd. Huurder dient zichzelf aan te melden bij G/W/E leveranciers. 

  OPLEVERINGSNIVEAU 
  het object wordt opgeleverd in de huidige staat. In overleg met de verhuurder kan een specifiek op huurder afgestemd opleveringsniveau worden vastgesteld.

  PARKEERVOORZIENING
  Ruime parkeergelegenheid direct voor de deur op volledig beklinkerd voor- en zijterrein. Parkeerplaatsen worden in onderling overleg aan huurders toebedeeld. 

  BESCHIKBAARHEID
  in overleg, doch spoedig. 

  HUURVOORWAARDEN

  HUURTERMIJN
  Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

  BETALINGSWIJZE
  Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

  HUURINDEXERING
  Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  ZEKERHEIDSSTELLING
  Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

  OMZETBELASTING
  Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

  HUUROVEREENKOMST
  Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen. 

  ALGEMEEN
  De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

  Map