Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen

 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen
 • Tomeikerweg 10a, 6161 RB, Geleen

Kenmerken

huurprijs € 1.395,- p. mnd
type bedrijfsruimte
bouwjaar 1998
oppervlakte 400 m2

Bedrijfsverzamelgebouw - Op bedrijventerrein Krawinkel gelegen, ca. 400 m˛ multi-functionele bedrijfsruimte (vrije hoogte: 7,00 m), o.a. v.v. eigen meterkast (g,w,e), krachtstroom, ledverlichting, alarm, elektrisch bedienbare overheadpoort (afm. 4,64 m x 4,50 m) met 4 eigen parkeerplaatsen. Middels automatisch bedienbare schuifpoort heeft men toegang tot gezamenlijk buitenterrein en eigen bedrijfsruimte.

OBJECT 
Ca. 400 m2 bedrijfsruimte (vrije hoogte: 7,00m) met buitenterrein ten behoeve van containeropslag / parkeren.

LOCATIE
Tomeikerweg is gelegen op industrieterrein ‘Krawinkel’ aan de Zuidzijde van Geleen, grenst aan de A76 en heeft een snelle verbinding met de A2 en E314. Vanuit de Rijksweg heeft ‘Krawinkel’ een uitstekende aansluiting op deze verbindingsader tussen Aken en Antwerpen. Dit bedrijventerrein met een totale oppervlakte van ongeveer 41 hectare is in de jaren 70 in exploitatie genomen en is sindsdien in een aantal stappen uitgebreid. De bedrijvigheid in ‘Krawinkel’ is deels traditioneel, deels modern en sterk regionaal georiënteerd. Bij de 150 gehuisveste bedrijven zijn ruim 2.000 medewerkers werkzaam. 

BESTEMMING-/ BEDRIJFSDOELEINDEN 
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Krawinkel’, vastgesteld op 19 december 2012. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming ‘Bedrijf’. Huurder dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen te verifiëren of de bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan, voor meer informatie klik hier. (ruimtelijke plannen)

BEDRIJFSRUIMTE
Op 'Bedrijventerrein Krawinkel' is deze bedrijfsruimte gesitueerd. De bedrijfsruimte is bereikbaar via een elektrische schuifpoort en wordt opgeleverd met o.a. vloeistofdichte betonvloer, elektrische overheadpoort met ramen separate loopdeur (4,64 m x 4,50 m), 2 lichtstraten, steenwol wanden (geluidswerende en isolerende werking), alarm, camerabeveiliging, meterkast met eigen aansluitingen g,w,e, gasheater, wateraansluiting, brandhaspel, gasmeter, LED verlichting, krachtstroom en bestrating van het  aangrenzende terrein. De mogelijkheid bestaat om een eigen toiletgroep / panty aan te leggen.

BUITENTERREIN
Huurder heeft de beschikking over een deel van het gezamenlijk omheind en afsluitbaar buitenterrein. Er is ruimte voor maximaal 2 voertuigen buiten en 1 container t.b.v. opslag.

PARKEERGELEGENHEID

Beschikbaarheid over 4 parkeerplaatsen op voorgelegen parkeerterrein.

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen. 

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Map