Salmstraat 40 + 50 , 6161 EN, Geleen

 • Salmstraat 40 + 50 , 6161 EN, Geleen
 • Salmstraat 40 + 50 , 6161 EN, Geleen
 • Salmstraat 40 + 50 , 6161 EN, Geleen

Kenmerken

huurprijs € 695,- p. mnd
type winkel
bouwjaar 1957
oppervlakte 444 m2


Extra informatie

 • kadastrale kaart.pdf
 • plattegrond Salmstraat 40 + 50.pdf

 • In het centrum van Geleen, op uitstekende hoeklocatie gelegen, ca. 444 m casco winkelruimte. Te huur vanaf 90 m. Opleveringsniveau in overleg te bepalen tegen nader overeen te komen voorwaarden.  OBJECT
  Winkelruimte.

  LOCATIE
  Centrum Geleen.

  BESTEMMING/BEDRIJFSDOELEINDEN
  Er geldt een centrumbestemming voor de winkelruimtes. detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, kantoren met baliefunctie en zachte/ winkel gerelateerde horecabestemmingen zijn toegestaan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, klik hier.

  WINKELRUIMTE
  De winkelruimte is in totaliteit als ook in afzonderlijke units beschikbaar. De units worden casco opgeleverd. In overleg met de eigenaar kan het opleverniveau worden bepaald.

  UNITS
  Unit 1: ca. 90 m 695,- per maand excl. BTW.
  Unit 2: ca. 197 m 1.495,- per maand excl. BTW.
  Unit 3: ca. 157 m 1.195,- per maand excl. BTW.

  Totaal: ca. 444 m 3.350,- per maand excl. BTW.

  BIJZONDERHEDEN
  - Brede bestemmingsmogelijkheden;
  - Diverse metrages mogelijk;
  - Ruime etalage mogelijkheden;
  - Goede in het zicht gelegen hoeklocatie;
  - Opleverniveau in overleg af te stemmen met verhuurder.

  PARKEERVOORZIENING 
  Betaald parkeren op de Markt van Geleen, in de nabij gelegen parkeergarages of in de vakken langs de Rijksweg.

  HUURVOORWAARDEN

  HUURTERMIJN
  Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

  BETALINGSWIJZE
  Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

  HUURINDEXERING
  Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  ZEKERHEIDSSTELLING
  Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

  OMZETBELASTING
  Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

  HUUROVEREENKOMST
  Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken).

  ALGEMEEN
  De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

  Map