Voorstad 21, 6131 CP, Sittard

 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard
 • Voorstad 21, 6131 CP, Sittard

Kenmerken

huurprijs € 3.995,- p. mnd
type winkel
bouwjaar 1970
oppervlakte 320 m2


Extra informatie

 • Uittreksel kadastrale kaart Voorstad 21 Sittard.pdf
 • tekening Voorstad 21 Sittard.pdf

 • In het winkelhart van Sittard gelegen, ruim opgezette winkelruimte van ca. 320 m met dubbele entree, hoge aluminium puien met veel glas en een frontbreedte van 11,50m (casco opleveringsniveau).
  OBJECT
  Ca. 320 m winkelruimte met een ruime etalage (frontbreedte 11,5 meter), zeer centraal gelegen aan de doorgaande winkelroute in het kernwinkelgebied van Sittard.

  LOCATIE
  De Voorstad is een winkelstraat in het kernwinkelgebied van de binnenstad van Sittard en reikt in het verlengde van de Brandstraat vanaf de kruising met de Parklaan en Haspelsestraat tot de kruising met de Rijksweg Noord en -Zuid waarna zij overgaat in de Steenweg. 

  BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN 
  Het regulerende bestemmingsplan is 'Centrum Sittard'. De bestemming van de aangewezen gronden valt in de categorie 'Centrum'. Voor alle informatie omtrent het regulerende bestemmingsplan, klik hier. (ruimtelijke plannen)

  WINKELRUMTE
  BEGANE GROND
  Ca. 320 m winkelruimte (vrije hoogte 3,45 meter) met een ruime etalage met een frontbreedte van 11,5 meter. De winkelruimte is grotendeels voorzien van betonnen vloeren, airco en voorgevel deels bestaande uit nieuw geplaatste aluminium kozijnen welke zorgen voor veel daglicht inval. De winkelruimte wordt casco aangeboden waarbij verdere wensen vanuit huurder met betrekking tot het opleveringsniveau in overleg gerealiseerd kunnen worden tegen nader overeen te komen voorwaarden.

  PARKEERGELEGENHEID
  Parkeren vindt plaats in de openbare parkeergelegenheden om en nabij het centrum. Hier zijn onder andere een Q-park en parkeergarage 'De Wier' gelegen. 

  BESCHIKBAARHEID 
  Per direct. 

  HUURTERMIJN
  Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

  BETALINGSWIJZE
  Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

  HUURINDEXERING
  Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  ZEKERHEIDSSTELLING
  Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een waarborgsom (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

  OMZETBELASTING
  Dit object wordt verhuurd zonder BTW. 

  HUUROVEREENKOMST
  Als basis geldt de ROZ-overeenkomst winkelruimte in de zijn van artikel 7:290 BW, met bijhorende algemene bepalingen. 

  ALGEMEEN
  De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

  Map