Beschrijving

1 UNIT BESCHIKBAAR

OBJECT
Goed bereikbaar aan rotonde gelegen bedrijfsruimtes van ieder 250 m² gelegen op bedrijventerrein 'Business park Geleen'. Iedere bedrijfsruimte bestaat uit ca. 125 m² bedrijfsruimte/loods op de begane grond en 125 m² bovengelegen kantoorruimte / magazijn op de eerste verdieping. Dit object beschikt over eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde. Het pand is gesitueerd in de directe nabijheid van de op- en afrit van de A2.

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op industrieterrein ‘Business Park Geleen’ tussen de wijken Lindenheuvel en Lutterade. Het terrein heeft een goede ontsluiting en bevindt zich zowel nabij het Chemelot terrein als ook het wijkcentrum van Linderheuvel. De op,- en afritten van de A2 en de A76 zijn binnen enkele minuten bereikbaar. Maastricht Aachen-airport is binnen circa 15 minuten bereikbaar. Openbaar vervoer (bushalte) ligt op loopafstand.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Borrekuil', vastgesteld op 31-05-2012. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'enkelbestemming bedrijven'. U dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen te verifiëren of
uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, verwijzen wij naar ruimtelijkeplannen.nl en planviewer.nl.

BEDRIJFSRUIMTE/LOODS
Beide units bestaan uit 125 m² bedrijfsruimte op de begane grond en 125 m² bovengelegen kantoorruimte /magazijn. De units zijn voorzien van een hoge poort. De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. De tussenwand zou kunnen worden verwijderd, om tot een grotere unit te komen. aan de voorzijde zijn 3 parkeerplaatsen per unit beschikbaar.

Huurprijs € 1.350, - excl. btw per maand.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

CONTACT
Om de privacy van onze opdrachtgever zo goed mogelijk te waarborgen dient u bij interesse contact op te nemen met het kantoor van Royworks T 046-4233961 E bog@royworks.nl.

Kenmerken