Beschrijving

OBJECT
ZICHTLOCATIE - Industrieterrein de Koumen – Aan de Wijngaardsweg gelegen bedrijfsobject van ca. 900 m². LET OP: Het betreft de ruimte naast Bo Rent.

LOCATIE
Het object is gelegen op industrieterrein de Koumen en is met 48 ha het grootste bedrijventerrein van het industriegebied Heerlen-Noord. De Koumen wordt gekenmerkt door een samenstelling van bedrijven met zowel zware industrie als detailhandel, maar waar ook kleinschalig ambachtelijke en handelsbedrijven gevestigd zijn. Op de Koumen zijn circa 100 bedrijven gevestigd.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN 
Er geldt een vigerend 'bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid' bestemming voor deze bedrijfsruimte. U dienst zelf bij de Gemeente Heerlen te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, ga naar www.ruimtelijkeplannen.n en www.bagviewer.nl

BEREIKBAARHEID
Het object is optimaal bereikbaar. De N-281 (Ringweg parkstad) is binnen enkele minuten bereikbaar. Deze weg staat in directe verbinding met de snelwegen A76 (Eindhoven-Heerlen-Aken) en A79 (Maastricht). Ook MAA (Maastricht-Aachen Airport ligt op korte afstand. Het NS Station is op ca. 15 minuten bereikbaar.    

BEDRIJFSRUIMTE
Bedrijfsruimte van ca. 900 m² (40m x 22,5m), vrije hoogte bedraagt 6,45/6,94m en is voorzien van een elektrische overheadpoort met loopdeur (4,3m breed x 4,5 m hoog), 3 vluchtdeuren en raampartijen met veel lichtinval. 

BUITENTERREIN/PARKEERVOORZIENING 
Het voorterrein bevat 12 parkeerplaatsen. Het achtergelegen terrein (aan de zijde van de Wijngaardsweg) is bereikbaar via een elektrische afsluitbare schuifpoort en bevat 13 parkeerplaatsen, is omheind, bestraat en voorzien van buitenverlichting. 

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

HUURVOORWAARDEN 

HUURTERMIJN 
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. 

BETALINGSWIJZE 
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan. 

HUURINDEXERING 
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

ZEKERHEIDSSTELLING 
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object. 

OMZETBELASTING 
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. 

HUUROVEREENKOMST 
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen. 

ALGEMEEN 
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken