Beschrijving

OBJECT
Bedrijfsobject bestaande uit ca. 350 m² bedrijfs/opslagruimte, ca. 200 m² kantoorruimte en 1.850 m² verhard en omheind buitenterrein. 

LOCATIE
Het object is gelegen op industrieterrein de Koumen en is met 48 ha het grootste bedrijventerrein van het industriegebied Heerlen-Noord. De Koumen wordt gekenmerkt door een samenstelling van bedrijven met zowel zware industrie als detailhandel, maar waar ook kleinschalig ambachtelijke en handelsbedrijven gevestigd zijn. Op de Koumen zijn circa 100 bedrijven gevestigd.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de locatie per (vracht)wagen is uitstekend. De autoweg N-281 (Ringweg Parkstad) is binnen 1 minuut bereikbaar. Deze weg staat in directe verbinding met snelwegen richting Aken (D), Maastricht, Antwerpen (B) en Eindhoven. Verder is noemenswaardig dat busverbindingen in de directe nabijheid stoppen, terwijl het NS-station van Hoensbroek op loopafstand gesitueerd is, zodat ook de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer ruim voldoende genoemd mag worden.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Het vigerende bestemmingsplan is bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid en het object heeft de bestemming 'bedrijf t/m milieucategorie 3'. U dient zelf bij de Gemeente Heerlen te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, verwijzen wij naar de website van ruimtelijkeplannen.

BEDRIJFSRUIMTE
De bedrijfsruimte (ca. 350 m²) is verdeeld over 4 verschillende ruimtes. Er bevinden zich 2 ruimtes (ca. 210 m²) aan het kantoor en 2 ruimtes liggen op het achtergelegen buitenterrein (respectieve 60 m² en 80 m²). De 2 loodsen aan het kantoor beschikken beide over een eigen overheadpoort. Het is mogelijk om deze ruimtes samen te voegen, want de tussenwand is verwijderbaar. 

KANTOORRUIMTE
Aan de voorzijde van het pand bevindt zich de kantoorruimte. Er is de mogelijkheid om een baliefunctie te creëren bij de entree. Verder zijn er op de begane grond een spreekkamer, toiletruimte en berging. Op de eerste verdieping is een kantoortuin met 2 aparte spreekkamers gevestigd. Deze ruimte is voorzien van diverse airco-units. 

PARKEERVOORZIENING
Er kan op het eigen verharde en omheinde terrein geparkeerd worden. Het beschikbare terrein is ca. 1.850 m². Aan de achterzijde van het terrein zijn 2 opslagruimtes te vinden.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

Kenmerken