Beschrijving

OBJECT
Bedrijfsverzamelgebouw, bestaande uit diverse units, o.a. v.v. kleine en grotere kantoorruimten op zowel de begane grond als de eerste verdieping met intern bereikbare bedrijfshallen. 

LOCATIE
Het bedrijventerrein de Steeg is een kleinschalig, lokaal bedrijventerrein in de kern Schimmert. Op het terrein zijn buiten 16 bedrijfswoningen 46 bedrijven gevestigd. 

BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein De Steeg is op ca. 5 en 10 autominuten gelegen van de op- en afritten van de A76 en A2. Mede gelet op de centrale ligging in Zuid-Limburg wordt de autobereikbaarheid van het terrein door de ter plaatse gevestigde ondernemers als goed ervaren. De afstand tot Maastricht-Aachen Airport (MAA) bedraagt ca. 5 kilometer.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Er geldt een 'bedrijventerrein' bestemming voor deze locatie. Voor meer informatie omtrent het regulerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Steeg', ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl. 

BEGANE GROND
Entree met toegang tot het kantoorgedeelte (ca. 100 m²) voorzien van betonvloeren, stucwerk wanden, systeemplafonds met tl-inbouwverlichting (LED) en spots, vloerverwarming, kabelgoten met data- en stroomaansluitingen en aluminum kozijnen in dubbel glas met draai-/kiepramen. Meterkast (8 groepen, 2 krachtgroepen). Dubbele en volledig betegelde toiletgroep met zwevende closets en fonteintje. Keuken/ pantryruimte (nader naar wens af te werken). Technische ruimte onder de trapopgang met opstelling van de cv-installatie (Nefit HR, eigendom) en patchkast. Deze unit is uitgerust met een alarminstallatie en mechanische ventilatie. 

EERSTE VERDIEPING
Middels trapopgang bereikbare verdiepingsvloer (betonvloer) bestaande uit ca. 125 m² nader af te werken kantoorruimte. 
 
PARKEERVOORZIENING
Ruime parkeervoorziening op eigen deels beklinkerd terrein en deels onverhard terrein. Het aantal parkeerplaatsen is in onderling overleg nader te bepalen.  

BESCHIKBAARHEID
Per direct. 

BIJZONDERHEDEN
- Deze in 2014 gerealiseerde bedrijfsunit wordt nieuw en nog niet eerder verhuurd opgeleverd;
- Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein;
- Kantoorruimte volledig voorzien van vloerverwarming;
- Opleverniveau naar wens en in nader overleg vast te stellen;
- Duurzaam object met keurige isolatiewaarden (RC waarde =+3,5).

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Voor De Steeg 12 (unit 1) geldt dat over de kale huurprijs wel BTW verschuldigd is (huurprijs exclusief BTW). Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Voor De Steeg 14 (unit 2) geldt dat over de kale huurprijs geen BTW verschuldigd is (huurprijs zonder BTW). 

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen. 

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

CONTACT
Om de privacy van onze opdrachtgever zo goed mogelijk te waarborgen dient u bij interesse contact op te nemen met het kantoor van Royworks T 046-4233961 E bog@royworks.nl.

Kenmerken