Beschrijving

OBJECT
TOPLOCATIE in het levendige centrum van Vaals. Ca. 200 m² winkelruimte met aparte opslagruimte gelegen aan de rotonde tegen o.a. de Albert Hein. Met zijn grote on-Nederlands aandoende huizen en statige zakenpanden maakt het centrum van Vaals een stadse indruk. De gemeente Vaals leeft van toerisme, ca. 25% van alle toeristen in Zuid-Limburg komt in het heuvelland. De winkelruimte kan in overleg ook in 2 units worden verdeeld. 

LOCATIE
De Maastrichterlaan is een bruisende straat in Vaals. In deze straat zijn vele horeca-, winkel,- en zakelijke dienstverleners gehuisvest. Via de N278 en de N281 is de snelweg richting Heerlen, Maastricht, Antwerpen en Roermond bereikbaar. De Duitse stad Aken is op enkele minuten bereikbaar waar o.a. de Technische Hoch Schule en het ziekenhuis gevestigd zijn. Op loopafstand van het object is een groot busstation aanwezig, alwaar diverse bussen uit het Heuvelland tezamen komen. Het gebied is volop in ontwikkeling, er zijn plannen om in de directe omgeving nieuwe woningen, een politiebureau en meerdere kantoorlocaties te creëren.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Het regulerende bestemmingsplan is 'Kern Vaals'. De bestemming van de aangewezen gronden valt in de categorie 'Centrum', dit houdt in dat o.a. de volgende bedrijfsfuncties beoefend mogen worden. 
- detailhandel;
- dienstverlening;
- horeca van categorie 1;
- kantoren;
- maatschappelijke doeleinden.

Voor meer informatie omtrent het bestemmingsplan, verwijzen wij naar Ruimtelijkeplannen.nl.

WINKELRUIMTE
De winkelruimte (ca. 200 m²) bestaat uit een grote open ruimte met aan de straatzijde vele raampartijen. De winkel beschikt over o.a. een warmtegordijn en tl-verlichting. Via de winkelruimte is de opslagruimte en de verdieping met kitchenette en toiletruimte te bereiken.

PARKEERGELEGENHEID
In het centrum van Vaals geldt van maandag t/m zondag tussen 9.00 uur en 18.00 uur betaald parkeren, doch zijn de parkeertarieven bescheiden.

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per kwartaal vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een waarborgsom (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

CONTACT
Om de privacy van onze opdrachtgever zo goed mogelijk te waarborgen dient u bij interesse contact op te nemen met het kantoor van Royworks T 046-4233961 E bog@royworks.nl.

Kenmerken