Beschrijving

Aan de Kelderstraat 8, midden in de historische kern van Oud-Stein, bevindt zich dit karakteristieke gebouw uit 1931. Vanaf de oprichting van het pand tot enkele jaren geleden is het voornamelijk in gebruik geweest als zaal en repetitielokaal voor fanfare Sint Martinus.
Het object is door de Gemeente Stein aangewezen als “Erfgoed Stein” waarbij bepaald werd dat onder anderen de bouwmassa en de gevels beschermd zijn.

De “Fanfarezaal” beschikt over een gebruiksoppervlakte van ruim 600 m2 en is daarmee geschikt voor allerlei gebruiksmogelijkheden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een maatschappelijke bestemming, het realiseren van een uitermate royaal woonhuis of diverse combinaties van wonen en werken.

Indeling:
Niveau -1 (Souterrain):
Via de berging bereikbare kelderruimte;

Niveau 0 (Begane grond):
Via het bordes bereikbare entree. 
Aan de voorzijde van het gebouw bevinden zich de hal, de keuken en de toiletgroepen. Berging.
Voormalige barruimte (circa 70 m2). Via de barruimte is de grote zaal (circa 165 m2) bereikbaar. De zaal voorziet in twee buitendeuren/nooduitgangen en beschikt in het midden over een vrije hoogte van (7,50 m) waardoor er een zeer ruimtelijk beleving ontstaat. Tussen de barruimte en de zaal is een harmonicawand geplaatst waardoor beide ruimtes eenvoudig met elkaar verbonden kunnen worden tot een geheel.

Niveau + 0,5 (Podium)
Vanuit de zaal is, via een tweetal trappen, het podium (circa 135 m2) toegankelijk. Direct naast het podium bevinden zich een toiletruimte en een berging.

Niveau – 0,5 (stahoogte circa 2,00 m) :
Direct onder het podium bevinden zich een cv-ruimte en diverse bergingen met een totale oppervlakte van circa 130 m2).

Niveau +1:
Via een trap toegankelijke ruimte (voormalige tribune) met aan weerszijden diverse bergingen. Vanuit deze ruimte heeft men direct zicht op de zaal en het podium. 

Erf:
Aan beide zijden van het pand biedt een pad toegang tot diverse in-/uitgangen.Bijzonderheden:
•	Het pand bevindt zich in redelijke bouwkundige staat waarbij aangemerkt dient te worden dat het onderhoud op punten achterstallig is. De aanwezige technische installaties zijn verouderd. Voor meer details over de technische staat is er een rapportage bouwkundig onderzoek beschikbaar.
•	De koper moet er rekening mee houden dat hij twee parkeerplaatsen op eigen terrein dient te realiseren. Dit kan door middel van het slopen van de berging aan de linkerzijde van het gebouw. Deze maakt geen onderdeel uit van de beschermde bouwmassa. 
•	De achterbouw, waarin o.a. het podium is ondergebracht, maakt eveneens geen onderdeel uit van de beschermde bouwmassa. Indien de koper een achtertuin (max. circa 17 x 10 meter) wil realiseren, bestaat de mogelijkheid om de achterbouw geheel of gedeeltelijk te slopen.

Bestemming:
•	Volgens het vigerende bestemmingsplan luidt de huidige bestemming “maatschappelijk”. Voor regels en overige informatie betreffende deze bestemming verwijzen wij u naar de website ruimtelijkeplannen.nl.
•	Er is een procedure gestart om de bestemming “wonen” toe te voegen aan de huidige bestemming “maatschappelijk”.

Gebruik:
Het uitgangspunt voor het toekomstige gebruik is dat:
•	het zal passen binnen de directe woonomgeving;
•	het geen grote verkeer aantrekkende werking mag hebben;
•	er minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden (ter plaatse van de thans aanwezige berging);
•	kleinschalige horeca of ondergeschikte detailhandel voorstelbaar is;

Met betrekking tot de mogelijk toekomstige bestemming “wonen” geldt dat:
•	er door de Gemeente Stein medewerking verleend kan worden aan een plan voor maximaal 1 woning. Het onderverdelen van het gebouw in meerdere appartementen is uitgesloten;
•	er ruimte is voor de volgende bedrijfsactiviteiten:
- aan huis verbonden beroep zoals huisarts (max. 75 m2)
- webshop, kinderopvang, bedrijf aan huis (max 40 m2)
- B&B (max. 4 gasten)

Het volgende gebruik zal niet worden toegestaan:
•	harde horeca
•	seksinrichtingen
•	functies met milieuhinder voor de omgeving
•	bijeenkomstfuncties en podiumfuncties

Bezichtiging:
Maak voor een vrijblijvende bezichtiging een afspraak via info@royworks.nl of 046-2060026. 
We zijn u graag van dienst.

Verkoopproces:
•	De verkoop vindt plaats d.m.v. een openbare inschrijving bij de daarvoor aangewezen notaris.
•	Indien u een bod wenst uit te brengen neem dan contact op met ons kantoor. U ontvangt dan alle benodigde documentatie waaronder de biedingsvoorwaarden, het biedingsformulier en de rapportage bouwkundig onderzoek.
•	Het uitbrengen van een bod is mogelijk tot uiterlijk 04 mei 2022 12:00 uur. 

Verkoopinformatie:
Deze verkoopinformatie is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Verkoper en verkopend makelaar kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden. De eventuele plattegronden en vermelde maten en oppervlaktes zijn indicatief. Wij adviseren om informatie die voor u van wezenlijk belang is te (laten) controleren.

Kenmerken